Voor werkgevers

Voor werkgevers

Het Merk voor Werk

Volg ons

Voor werkgevers

Het Merk voor Werk

Voordelen van het inhuren van een uitzendbureau

Bij ziekte hoeft U de uitzendkrachten niet tot 2 jaar door te betalen, wat bij U eigen medewerkers wel het geval is.

U kunt uitzendkrachten inzetten voor piekmomenten, maar ook voor langdurige vacatures met uitzicht op een vast contract. De medewerkers van het uitzendbureau hebben een groot netwerk en de sollicitatieprocedure bij een uitzendbureau gaat relatief sneller dan dat U dit zelf gaat doen.

Uitgebreide screening van de potentiele medewerker gebeurt bij het uitzendbureau.

Indien U een personeelsverloop heeft kan het uitzendbureau U helpen om de plek zo snel mogelijk in te vullen.

Het Merk voor Werk

Volg ons

Vragen voor werkgevers

Het Merk voor Werk

Mijn uitzendkracht is ziek wat nu?
De uitzendkracht dient zich uiterlijk 09:00 bij het uitzendbureau ziek te melden. Wij vragen wel altijd of zij u als opdrachtgever ook zelf willen bellen. Voor de zieke uitzendkracht worden alleen de gewerkte uren gefactureerd.

Mijn uitzendkracht neemt vakantie, hoe werkt dat?
Een uitzendkracht, bouwt net zoals iedere werknemer, vakantiedagen op. Hij of zij is niet verplicht deze op te nemen. Worden ze wel opgenomen, dan moet dit altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren, zodat u rekening kunt houden met de bezetting. De vakantie-uren worden ingevuld op een declaratieformulier. Deze worden niet aan u gefactureerd. Als een uitzendkracht niet voldoende uren heeft opgebouwd, worden deze niet uitbetaald.

Wat is de arbeidsverhouding?
Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

Hoe worden de uren gedeclareerd?
De verwerking van de uren gaat digitaal de opdrachtgever geeft de uren door aan het uitzendbedrijf. In sommige gevallen geeft de werknemer wel zelf de uren door aan het uitzendbedrijf, dit wordt allemaal op maat afgesproken.

Hoe zorg je voor goed werkgeverschap?
Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de werkgever, is de werkgever verantwoordelijk voor instructies en goede begeleiding op de werkplek. De werkgever moet de uitzendkracht hetzelfde behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de werkgever.

Wat zijn de voordelen van uitzenden?
Je bent niet zelf de werkgever, dat is namelijk het uitzendbureau. Het uitzendbureau zal daarom de plichten van de werknemer op zich nemen. Je hoeft geen dossiers bij te houden of administratieve werkzaamheden te verrichten die wel gedaan dienen te worden bij vaste werknemers.

Een uitzendkracht is meestal op korte termijn beschikbaar. Je hoeft zelf geen sollicitatieprocedure te organiseren.

Hoe wordt het salaris bepaald bij een uitzendkracht?
Wij moeten ons houden aan de CAO van de inlener, een uitzendkracht heeft dus recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in een vergelijkbare functie. Dit betekent dat de uitzendkracht ook recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde (eventuele) toeslagen.

Zijn er gevolgen als de uitzending wordt beëindigd?
De opdrachtgever kan op ieder moment de uitzendovereenkomst beëindigen. Dit kan hij doen zonder gevolgen.

Wanneer kies je voor een uitzendkracht?
De belangrijkste reden voor het inlenen van uitzendkrachten is meestal een personeelstekort. Dit kan komen door een stijgende vraag uit de markt, maar ook door ziekte, vakanties of bijvoorbeeld piekdrukte.

Hoe kan een opdrachtgever een klacht aan ons doorgeven?
Het Merk Voor werk doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstverlening. Het spreekt voor zich dat u uw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en proberen deze zo snel mogelijk af te handelen.

Kan ik een uitzendkracht in eigen dienst nemen?
Na 1040 gewerkte uren, kan de uitzendkracht kosteloos worden overgenomen, indien de opdrachtgever de uitzendkracht eerder in dienst wil nemen, wordt naar rato een werving & selectie Fee bepaald.

Ik wil de uitzendkracht direct in dienst nemen, kan dit?
Uiteraard, aan de hand van het salaris wordt een werving & selectie Fee op maat gemaakt.

Waar kunnen wij u mee helpen?